Chọn cổ phiếu tốt

Chọn cổ phiếu như thế nào? Cách chọn cổ phiếu tốt theo phong cách Warren Buffett để đầu tư dài hạn. Hướng dẫn lựa chọn cổ phiếu theo nguyên tắc CAN SLIM. Các cổ phiếu tốt hiện nay là gì.