Chứng Khoán là gì

Cổ Tức là gì? Cách chia Cổ Tức bằng tiền mặt

Những người mới bắt đầu với chứng khoán (cổ phiếu) Việt Nam, chưa biết gì về chứng khoán, không có kiến thức nền tảng về chứng khoán, thường đặt những câu hỏi cơ bản như: cổ tức là gì, chính sách cổ tức là gì, ngày chi trả cổ tức là …

Read More »