Tặng Tài Liệu Chứng Khoán miễn phí

20+ Thuật Ngữ Chứng Khoán 【có Video+Tài Liệu hướng dẫn】

Chứng khoán: Cách tính giá tham chiếu khi chia cổ tức

Câu hỏi nhận cổ tức chứng khoán: Tôi muốn biết công thức tính điều chỉnh giảm giá tham chiếu tại thời điểm không hưởng cổ tức bằng tiền mặt? (Tran Ngoc) Trả lời: Giá tham chiếu là gì? Giá tham chiếu là giá đóng cửa (giá thực hiện của lần khớp …

Read More »

Chứng khoán: Đấu giá IPO là gì ? Quy trình thực hiện

Câu hỏi chứng khoán: Xin cho biết quy trình đấu giá cổ phiếu của một công ty lần đầu phát hành ra công chúng (IPO)? (phuonghd) Trả lời: IPO (chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Initial Public Offering) có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng …

Read More »