Giao Dịch Thỏa Thuận chứng khoán cổ phiếu là gì? Tiếng Anh

Akira nhận được nhiều câu hỏi về Giao Dịch Thỏa Thuận trong chứng khoán là gì? Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu như thế nào? và Giao Dịch Thỏa Thuận Tiếng Anh là gì? Cổ phiếu FPT vừa có Giao Dịch Thỏa Thuận (GDTT) hơn 1,74 triệu đơn vị của khối ngoại, trị giá gần 88 tỷ đồng. Vậy Giao Dịch Thỏa Thuận ý nghĩa là gì?

Giao dịch thỏa thuận là gì?

Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu là những giao dịch do các nhà đầu tư chứng khoán (thường là tay to, big boy) hay các thành viên chứng khoán (công ty chứng khoán, quỹ đầu tư), tự thỏa thuận với nhau về giá cả và khối lượng cổ phiếu. Giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ dao động giá (cao nhất hoặc thấp nhất) tại ngày giao dịch chứng khoán đó.

Giao dịch thoả thuận trên thị trường chứng khoán như thế nào?

Khối lượng chứng khoán trong giao dịch thoả thuận rất lớn, tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 5.000 cổ phiếu/giao dịch đối với sàn HNX, 20.000 cổ phiếu đối với sàn HOSE, và lớn hơn hoặc bằng 3.000 trái phiếu giao dịch.

Bạn nên xem Video chứng khoán này: 3 BÀI HỌC CHỨNG KHOÁN từ NHÀ ĐẦU TƯ 65 TUỔI ở Hà Nội, và câu chuyện Hoa hậu Mai Phương Thúy, Ca sĩ Cao Thái Sơn đầu tư chứng khoán lãi hay lỗ?


Khối lượng giao dịch phải là lô chẵn (không được giao dịch lô lẻ). Đây là một trong những quy định chung của giao dịch thỏa thuận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giá giao dịch tùy theo sự thỏa thuận giữa người mua cổ phiếu và người bán cổ phiếu, nhưng phải nằm trong biên độ cho phép tại thời điểm giao dịch cổ phiếu (không vượt quá 7% hoặc 10% tùy sàn giao dịch).

Các quy định khác về điều kiện giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trong công ty cổ phần, lưu ký và thanh toán bù trừ… được áp dụng như giao dịch khớp lệnh.

Khi giao dịch thỏa thuận, nhà đầu tư cổ phiếu cần lưu ý về hạn mức giao dịch sao cho không vi phạm các quy định thao túng, làm giá cổ phiếu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Lệnh giao dịch thoả thuận cổ phiếu Việt Nam chỉ có giá trị trong ngày, và sẽ hết hiệu lực vào ngày hôm sau.

Theo quy định hiện hành thì lệnh đã đặt không được quyền hủy vì vậy, nhà đầu tư cổ phiếu cần chú ý quy định này khi đặt lệnh.

Quy trình thực hiện lệnh đặt mua hay chào bán cổ phiếu

* Trường hợp khách hàng chủ động quảng cáo (chủ động đặt mua hoặc chào bán cổ phiếu), quy trình đặt lệnh giao dịch được tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Quảng cáo giao dịch thoả thuận. Sau khi khách hàng điền vào phiếu lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu theo mẫu và nộp phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch (mẫu quảng cáo giao dịch), đại diện giao dịch của công ty chứng khoán kiểm tra các quảng cáo giao dịch thoả thuận vào hệ thống giao dịch cổ phiếu. Màn hình giao dịch sẽ hiển thị nội dung của quảng cáo.

Ghi chúTrong trường hợp đã có đối tác, khách hàng cần nộp thêm chứng từ xác nhận thoả thuận, cam kết giữa hai bên về khối lượng, giá thoả thuận, mã số giao dịch của cả hai bên.

Ghi chúTrong trường hợp khách hàng đã có đối tác trước thì lệnh được thực hiện ngay.

* Trường hợp nhà đầu tư quyết định giao dịch dựa trên thông tin quảng cáo, quy trình đặt lệnh tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Tiếp nhận những thông tin quảng cáo về giao dịch thỏa thuận cổ phiếuđược đại diện giao dịch thông báo rộng rãi đến nhà đầu tư. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về thông tin tại quầy giao dịch của các công ty chứng khoán. Nếu chấp thuận đối với các tin quảng cáo, nhà đầu tư đăng ký giao dịch thoả thuận.

Bước 2: Khách hàng điền vào phiếu lệnh giao dịch thỏa thuận theo mẫu rồi nộp phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch (công ty chứng khoán). Đại diện giao dịch cổ phiếu nhận được phiếu đăng ký sẽ tiến hành thỏa thuận với đại diện giao dịch của bên quảng cáo và thông báo cho khách hàng. Khách hàng (nhà đầu tư) có quyết định cuối cùng là sẽ chấp thuận hay không chấp thuận giao dịch cổ phiếu đó.

Về việc xác nhận giao dịch

Sau khi hai bên (nhà đầu tư bên mua và bên bán) đã đồng ý tiến hành giao dịch, đại diện giao dịch sẽ tiến hành thực hiện giao dịch trao tay cổ phiếu cho khách hàng. Sau khi giao dịch hoàn tất, phần việc xác nhận kết quả giao dịch số dư chứng khoán và quy trình thanh toán bù trừ được thực hiện như giao dịch khớp lệnh cổ phiếu.

Những đặc trưng của giao dịch thoả thuận

Ngoài việc chỉ có hiệu lực trong ngày, mỗi lệnh mua/bán theo phương pháp giao dịch thoả thuận phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10.000 cổ phiếu hoặc 3.000 trái phiếu.

Giá giao dịch tuỳ theo sự thoả thuận giữa người mua và người bán nhưng phải nằm trong biên độ cho phép tại thời điểm giao dịch cổ phiếu.

Theo quy định hiện hành thì lệnh đã đặt không được quyền huỷ, vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng khi đặt lệnh mua bán cổ phiếu.

Quy trình thực hiện:

a) Trường hợp khách hàng chủ động quảng cáo (chủ động đặt mua hoặc chào bán), quy trình đặt lệnh giao dịch được tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Quảng cáo giao dịch thoả thuận. Sau khi khách hàng điền vào phiếu lệnh giao dịch thoả thuận theo mẫu và nộp phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch (mẫu quảng cáo giao dịch), đại diện giao dịch của công ty chứng khoán kiểm tra các quảng cáo giao dịch thoả thuận vào hệ thống giao dịch. Màn hình giao dịch sẽ hiển thị nội dung của quảng cáo.

Trong trường hợp đã có đối tác, khách hàng cần nộp thêm chứng từ xác nhận thoả thuận, cam kết giữa hai bên về khối lượng, giá thoả thuận, mã số giao dịch cổ phiếu của cả hai bên.

Bước 2: Điều chỉnh lệnh trong quá trình thoả thuận. Khách hàng cần giữ liên lạc thường xuyên với công ty chứng khoán để nắm rõ tình hình giao dịch với đối tác. Trong trường hợp có điều chỉnh các thông số lệnh, những sửa đổi cần được sự chấp thuận của công ty chứng khoán.

Ghi chú: Trong trường hợp khách hàng đã có sẵn đối tác trước thì lệnh được thực hiện ngay.

b) Trường hợp nhà đầu tư quyết định giao dịch cổ phiếu dựa trên thông tin quảng cáo, quy trình đặt lệnh được tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Tiếp nhận những thông tin quảng cáo về giao dịch thoả thuận cổ phiếu được đại diện giao dịch thông báo rộng rãi đến nhà đầu tư. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại quầy giao dịch của các công ty chứng khoán. Nếu chấp nhận các tin quảng cáo, nhà đầu tư đăng ký giao dịch thoả thuận cổ phiếu.

Bước 2: Khách hàng điền vào phiếu lệnh giao dịch thoả thuận theo mẫu rồi nộp phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch. Đại diện giao dịch nhận được phiếu đăng ký sẽ tiến hành thoả thuận với đại diện giao dịch của bên quảng cáo và thông báo cho khách hàng mua bán cổ phiếu. Khách hàng có quyết định cuối cùng chấp thuận giao dịch hay không.

Về việc xác nhận giao dịch thỏa thuận trong chứng khoán

Sau khi hai bên đã đồng ý tiến hành giao dịch cổ phiếu. Đại diện giao dịch sẽ tiến hành thực hiện giao dịch cổ phiếu cho khách hàng. Sau khi hoàn tất, phần việc xác nhận kết quả giao dịch, số dư chứng khoán và quy trình thanh toán bù trừ được thực hiện như giao dịch khớp lệnh cổ phiếu.

Phương thức giao dịch thỏa thuận cổ phiếu

Giao dịch thoả thuận (GDTT) là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên (CTCK) nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.

Tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE)

Khối lượng giao dịch:

Bạn nên Download Tài Liệu học chứng khoán cho người mới bắt đầu (miễn phí) ở đây về đọc thêm: https://dautuchungkhoan.org. Tài liệu hướng dẫn cách chơi chứng khoán cơ bản A-Bờ-Cờ được trình bày dưới dạng sách Ebook PDF, rất hay, sinh động và dễ hiểu.


– Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ: từ 20.000 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ trở lên trong một lần đặt lệnh (bắt buộc phải thực hiện theo phương thức GDTT);

– Trái phiếu: không giới hạn về khối lượng (tất cả trái phiếu đều phải thực hiện theo phương thức GDTT).

Bạn nên xem trọn bộ VIDEO Hướng dẫn cách Đầu Tư Chứng Khoán cơ bản cho người mới bắt đầu trên Khóa Học Chứng Khoán online miễn phí này: https://khoahocchungkhoan.com (hoặc Link dự phòng: https://khoahoc-chungkhoan.com ). Chúng tôi đã tổng hợp các VIDEO học đầu tư chứng khoán online này theo thứ tự từ A đến Z để bạn có thể dễ dàng học chứng khoán từ con số 0.


Như vậy, nếu NĐT muốn giao dịch tại HOSE với khối lượng từ 20.000 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ trở lên theo phương thức khớp lệnh thì phải chia nhỏ khối lượng giao dịch ra thành nhiều lệnh.

Thời gian GDTT:

DauTuChungKhoan.org giới thiệu cho bạn các cuốn sách chứng khoán hay nên đọc, bạn có thể tìm tên sách trên Tiki để xem đánh giá nhận xét về các quyển sách chứng khoán này. Bộ sách chứng khoán gồm có:【1】 Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào ?【2】 Làm Giàu Qua Chứng Khoán 【3】 Giao Dịch Lớn 【4】…


– Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: từ 10h30 – 11h00.

– Đối với trái phiếu: từ 8h30 – 11h00.

Hình thức thanh toán:

Khi tiến hành thanh toán cho những GDTT tại HOSE, NĐT sẽ chỉ thanh toán với một hình thức là chu kỳ thanh toán T+3 (trong đó, biên độ dao động giá vẫn là ±5% so với giá tham chiếu, nhưng không quy định đơn vị yết giá đối với phương thức GDTT).

 

Tại TTGDCK Hà Nội (HASTC)

Khối lượng giao dịch: được quy định theo khối lượng giao dịch tối thiểu, cụ thể:

– Đối với cổ phiếu: 5.000 cổ phiếu;

– Đối với trái phiếu: 100 triệu đồng tính theo mệnh giá.

Quy định về khối lượng tối thiểu này cho phép NĐT có quyền lựa chọn giữa giao dịch báo giá và GDTT mà không phải chia nhỏ lệnh.

 

Thời gian GDTT:

Được tiến hành song song với giao dịch báo giá từ 8h30 – 10h45. Khoảng thời gian từ 10h45 – 11h sẽ được dành để các thành viên của Trung tâm đối chiếu và sửa lệnh nếu cần thiết.

 

Hình thức thanh toán:

Khi tiến hành thanh toán cho những GDTT tại HASTC, NĐT có nhiều sự lựa chọn:

– Các giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 100.000 cổ phiếu hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu: áp dụng hình thức thanh toán đa phương với chu kỳ T+3;

– Các giao dịch có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 100.000 cổ phiếu hoặc 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu thì được lựa chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán: đa phương với chu kỳ thanh toán T+3; song phương với chu kỳ thanh toán T+2 và trực tiếp với chu kỳ thanh toán từ T+1 đến T+3.

 

Trình tự tiến hành GTGD (áp dụng cho cả 2 sàn)

– Nếu NĐT đã xác định được đối tác và 2 bên đã thỏa thuận xong các điều kiện về giá, khối lượng, hình thức thanh toán… thì sẽ thông báo cho CTCK của cả 2 bên. CTCK sẽ thực hiện nhập lệnh vào hệ thống của thị trường và cuối mỗi phiên, Sở/Trung tâm GDCK sẽ tiến hành tổng hợp vào kết quả giao dịch toàn thị trường.

– Nếu NĐT chưa xác định được đối tác, khi có nhu cầu, sẽ tới đặt lệnh chào mua hoặc chào bán tại CTCK. Đại diện giao dịch (ĐDGD) của CTCK sẽ nhập lệnh vào hệ thống và lệnh này sẽ hiển thị trên cửa sổ lệnh của Sở/Trung tâm GDCK và CTCK. Căn cứ vào các thông tin chào mua, chào bán trên sổ lệnh GDTT, các CTCK sẽ liên lạc với nhau, giúp NĐT tìm kiếm, thỏa thuận với đối tác về mức giá, khối lượng giao dịch… Sau khi đã đạt được thỏa thuận, ĐDGD của CTCK bên bán sẽ nhập lệnh giao dịch đã được thỏa thuận vào hệ thống gồm: mã, số lượng, giá, số hiệu thành viên bên mua, ký hiệu lệnh giao dịch, số hiệu tài khoản giao dịch của NĐT… Hệ thống tại Sở/Trung tâm GDCK sẽ nhận, xác nhận các lệnh giao dịch do CTCK nhập và đưa ra kết quả. Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình của ĐDGD và màn hình của CTCK.

 

Một số lưu ý

– Giá trị GDTT ở cả HOSE và HASTC đều không được sử dụng để tính chỉ số VN-Index và HASTC-Index;

– GDTT cổ phiếu, chứng chỉ quỹ phải tuân theo quy định về biên độ dao động giá trong ngày;

– Không được GDTT cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên.

 

Địa chỉ công ty (hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán miễn phí):

HÀ NỘI:

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tp HỒ CHÍ MINH (TpHCM):

Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 8, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐÀ NẴNG:

Tầng 3, Tòa nhà Bưu điện, 271 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Tp. Đà nẵng.

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt AkiraHotStock 4.0, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu AkiraTool, Hệ thống theo dõi người nước ngoài mua cổ phiếu gì nhiều nhất AkiraGlobal, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Địa chỉ chi nhánh:

Vinh – Nghệ An:

354B Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bình Dương:

Tầng 18 tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Bình Dương.

Cần Thơ:

Tầng 3 Tòa nhà STS, số 11B Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Đồng Nai:

Tầng 3, Phòng 303, Toà nhà NK, 208D Đường Phạm Văn Thuận Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Maybank Kimeng)

An Giang:

Tầng 3 – Trung tâm thương mại Nguyễn Huệ 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Maybank Kimeng)

Hải Phòng:

Tầng 2, số 11 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. (VCBS)

Vũng Tàu:

Số 27 hoặc 30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (VCBS)

Nếu bạn đang sống ở các tỉnh thành phố khác như: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang,… thì có thể mở tài khoản chứng khoán online.

Tặng Tài Liệu Chứng Khoán miễn phí