Lựa chọn cổ phiếu

Cách lựa chọn cổ phiếu tốt, tiêu chí lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM, Tiêu chí đơn giản để chọn mua chứng khoán tốt, bí kíp chọn mua cổ phiếu của Adam Khoo. Chọn cổ phiếu tốt theo phong cách Warrent Buffet đem lại lợi nhuận cao và bền vững.