Phần 9: Nền kinh tế Mỹ ảnh hưởng đến Chứng khoán Việt Nam như thế nào ?

Xem Video: Tương lai kinh tế Mỹ và Việt Nam – Nên đầu tư vào cổ phiếu nào ?

Nội dung chính của Video:

  1. Phần 1: Câu chuyện về “Vua dầu lửa”
  2. Phần 2: Tương lai kinh tế Mỹ
  3. Phần 3: Sự tác động đến Việt Nam
  4. Phần 4: Cơ hội dành cho người Việt

Video này chứa nhiều thông tin giá trị, góp phần giúp bạn mở rộng tầm nhìn về tương lai thế giới và Việt Nam.

Kho Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Nội dung chương trình được thực hiện bởi Akira Lê và nhóm cộng sự tại Nhật Bản.

Phần 9: Nền kinh tế Mỹ ảnh hưởng đến Chứng khoán Việt Nam như thế nào ?
1 (20%) 1 vote

Kho Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”