Phần 8: Phân tích kỹ thuật là gì ? Biểu đồ hình nến Nhật Bản là gì ? (chứng khoán, cổ phiếu)

Xem Video: Sự khác nhau giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật là gì ? Biểu đồ hình nến Nhật Bản là gì và cấu tạo của nó ?

Nội dung chính của tài liệu Video:

  1. Phần 1 : Phân tích kỹ thuật là gì và ứng dụng của nó ?
  2. Phần 2 : Mô hình nến Nhật Bản (candlestick) và cách đọc biểu đồ

Phần 1:

Kho Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

Phần 2:

 

Phần 8: Phân tích kỹ thuật là gì ? Biểu đồ hình nến Nhật Bản là gì ? (chứng khoán, cổ phiếu)
5 (100%) 1 vote

Kho Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”