Tặng Tài Liệu Chứng Khoán miễn phí

【1】 Chuyên gia môi giới chứng khoán 【có Video+Tài Liệu hướng dẫn】

Chuyên gia chứng khoán là gì ? Môi giới chứng khoán là gì ? Công việc hàng ngày của môi giới chứng khoán. Giải thích thuật ngữ đầu tư chứng khoán. Con đường trở thành nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp. Công việc nghề môi giới chứng khoán

Học cách đầu tư và tìm hiểu công ty của Warren Buffet

“Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết” – Marius Grout Học cách tìm hiểu công ty của Warren Buffet Một nhà đầu tư thận trọng không bao giờ chọn những …

Read More »